Główna » Konkursy satyryczne 2017, WSZYSTKIE WPISY

XXX OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „O BUŁAWĘ HETMAŃSKĄ” 2017

Autor: admin dnia 26 Styczeń 2017 Brak komentarzy

Regulamin XXX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

„O Buławę Hetmańską”

Organizatorzy

Zarząd Okręgu Podlaskiego ZNP i Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku

Cele

  • wymiana doświadczeń twórczych,
  • budzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej,
  • propagowanie piękna Białegostoku i regionu Zielonych Płuc Polski.

Zasady uczestnictwa

  • konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział autorzy zrzeszeni i niezrzeszeni w stowarzyszeniach twórczych i organizacjach związkowych.
  • tematyka wierszy nie jest ograniczona.
  • uczestnicy nadsyłają zestawy trzech utworów poetyckich, niepublikowanych w jakiejkolwiek formie oraz nienagradzanych w innych konkursach.
  • prace konkursowe w trzech egzemplarzach (maszynopis lub wydruk komputerowy) należy opatrzyć godłem, a w dołączonej zaklejonej kopercie z tym samym godłem  podać godło, imię      i nazwisko autora, adres, telefon, e-mail, zawód i wysłać na adres: Nauczycielski Klub Literacki przy Zarządzie Okręgu Podlaskiego ZNP, ul. Dobra 12, 15-034 Białystok,                   z dopiskiem na kopercie: „Konkurs poetycki”.
  • organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo druku bez wypłacania honorariów autorskich.
  • nagrody rzeczowe nie będą wysyłane pocztą.
  • o nagrodach Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

Terminy

Nadsyłanie zestawów do 15 marca 2017 r., ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas Nauczycielskich Spotkań Literackich 27-28 maja 2017 r. w Białymstoku.

Nagrody

Buławy Hetmańskie – Złota, Srebrna i Brązowa, nagrody rzeczowe.

Ustalenia dodatkowe

Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na Konkurs i zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania w wydawnictwach okolicznościowych nagrodzonych, wyróżnionych przez Jury utworów. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

Osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr. 133/97 poz. 883. Nadesłanie wierszy na Konkurs oznacza , iż uczestnik jest autorem nadesłanych tekstów i nie narusza praw osób trzecich.

Zapraszamy do udziału w Turnieju Jednego Wiersza o tematyce związanej z Podlasiem. Ogłoszenie wyników podczas Buławy.

W konkursach mogą uczestniczyć dotychczasowi laureaci.

Powodzenia w 30. Buławie!

Kontakt:

Okręg Podlaski ZNP – 693 032 767

I. Grabowiecka – 606 852 587

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.