Główna » Konkursy satyryczne 2023, WSZYSTKIE WPISY

XXVI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SATYRY „O ZŁOTĄ SZPILĘ” im. IGNACEGO KRASICKIEGO 2023

Autor: admin dnia 5 Wrzesień 2023 Brak komentarzy

Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza twórców : aktorów, plastyków, muzyków, literatów, recytatorów, wokalistów do udziału w 26. Ogólnopolskim Turnieju Satyry „O ZŁOTĄ SZPILĘ” im. Ignacego Krasickiego.

Termin nadsyłania prac literackich do 30 października 2023 r.

Finał – 25 listopada 2023 r. o godz. 17.00 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.

Turniej jest imprezą konkursową, otwartą dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób indywidualnych jak i zespołów, działających wyłącznie amatorsko.

Obejmuje cztery dziedziny twórczości: KREACJĘ SŁOWA (dot. recytacji lub inscenizacji utworu satyrycznego), MUZYCZNĄ, LITERACKĄ i PLASTYCZNĄ.

Uroczysty FINAŁ: 25 listopada 2023 r. (sobota) godz. 17.00 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, otwarcie wystawy i koncert Laureatów Centrum Kulturalne ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl I.

TURNIEJ KREACJI SŁOWA

Uczestnicy przygotowują jeden utwór satyryczny autora polskiego lub obcego (recytacja indywidualna) lub jego inscenizację (dopuszcza się prezentację grupową max. 6 os.)

Czas trwania prezentacji do 10 minut. Wykonawcy oceniani będą w 2 kategoriach wiekowych: – młodzież od 14 do 19 lat – dorosłych.

Kartę zgłoszenia z podpisaną klauzulą Rodo należy przesłać do dnia 17 listopada 2023 r.

Przesłuchania konkursowe: 25 listopada 2023 r. (sobota) o godz. 12.00 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu

II. TURNIEJ PIOSENKI SATYRYCZNEJ

Uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania jednej piosenki satyrycznej autora polskiego lub obcego, dowolnego kompozytora.

Czas trwania prezentacji do 10 minut.

Kartę zgłoszenia wraz z podpisaną klauzulą Rodo należy przesłać do dnia 17 listopada 2023 r.

Przesłuchania konkursowe: 25 listopada 2023 r. (sobota) o godz. 12.00 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu

III. TURNIEJ LITERACKI

Uczestnicy nadsyłają utwory satyryczne, dotychczas niepublikowane w wydawnictwach zwartych opatrzonych nr ISBN (książki, czasopisma), nienagradzane w innych konkursach oraz nie wysyłane równolegle na inne konkursy.

Zestaw należy podpisać godłem (pseudonimem) użytym tylko raz przez autora na potrzeby danego konkursu.

Każdy autor może wysłać tylko jeden zestaw.

W skład nadesłanych zestawów mogą wchodzić maksymalnie: 2 wiersze, 1 humoreska i 10 małych form satyrycznych jak: fraszki, limeryki, aforyzmy, moskaliki itp.

Autorzy mogą nadesłać zestaw zawierający np. tylko wiersze.

Prace opatrzone godłem wraz z metryczką zgłoszeniową i klauzulą Rodo należy przesłać w zaklejonej kopercie w 4 egzemplarzach.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 października 2023 r.

IV. TURNIEJ PLASTYCZNY

Turniej przebiega w 3 kategoriach wiekowych:

kat I – uczniowie klas VII i VIII oraz szkół średnich
kat. II – uczniowie, studenci szkół i uczelni artystycznych
kat. III – dorośli.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prac lub pracy o charakterze satyrycznym wykonanej w dowolnej technice, w formacie – max. A3 (297×420 mm).

Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, adres, kategoria, rok powstania, tytuł, technika wykonania. Należy je dostarczyć na własny koszt na adres organizatora, który nie odpowiada za ich zniszczenie w czasie przesyłki.

Do przesłanej pracy należy dołączyć podpisaną klauzulę Rodo.

Termin nadsyłania prac do 3 listopada 2023 r.

Oceny i wyboru prac na wystawę pokonkursową dokona jury powołane przez organizatorów

V. PRAWA AUTORSKIE

Z chwilą przesłania prac plastycznych i literackich do Organizatora Uczestnik:

1. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac plastycznych i literackich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac plastycznych i literackich, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;

2. organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac plastycznych i literackich w katalogu oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji o konkursie.

Prace zgłoszone w Turnieju będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnej stronie i profilach społecznościowych Organizatora.

Korzystanie z pracy w ramach Promocji Turnieju, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Turniej.

VI. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kulturalne w Przemyślu z siedzibą przy ul. Stanisława Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ck.przemysl.pl ;

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników Turnieju „O Złotą Szpilę”, w tym wyłonieniu laureata (na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) i przechowywane przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik winien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie (zgoda w osobnym dokumencie). Posiadają Państwo uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

VIII. NAGRODY

Główną nagrodą Turnieju jest symbol „ZŁOTA SZPILA”.

Ponadto laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatora.

IX . POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnikom Turnieju nie zwracamy kosztów podróży.

2. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac literackich oraz plastycznych zostaną powiadomieni i zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu.

3. Zgłoszenie do Turnieju jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego.

Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Organizatora.

4. Szczegółowych informacji udziela: Dział Animacji Kulturowej tel. (016) 678 20 09 lub 537 808 553 5.

Prace i karty zgłoszenia proszę nadsyłać na adres: Centrum Kulturalne, ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl e-mail: s.blaut@ck.przemysl.pl

metryczka turniej literacki

metryczka_turniej_plastyczny

rodo do szpili

rodo_do_szpili_niepełnoletni

karta_piosenka

karta_inscenizacja_i_recytacja (2)

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Zostaw odpowiedź:

XHTML: Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


osiem + = 13