Główna » Konkursy satyryczne 2013, WSZYSTKIE WPISY

XVI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SATYRY „O ZŁOTĄ SZPILĘ” IM. IGNACEGO KRASICKIEGO

Autor: admin dnia 12 Wrzesień 2013 Brak komentarzy

Ogólnopolski Turniej Satyry “O Złotą Szpilę” jest imprezą konkursową, otwartą dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób indywidualnych jak i zespołów, działających wyłącznie amatorsko.

Uczestnicy walczą o zwycięstwo w swoich kategoriach, a ponadto jury poszczególnych konkursów wybiera jeszcze jednego laureata głównej nagrody – „Złotej Szpili”.

XVI Ogólnopolski Turniej Satyry im. Ignacego Krasickiego “O Złotą Szpilę” odbędzie się 23 listopada w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

ZASADY REGULAMINOWE

Turniej jest imprezą konkursową, otwartą dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób indywidualnych jak i zespołów, działających wyłącznie amatorsko.

Obejmuje cztery dziedziny twórczości:

KREACJĘ SŁOWA (dot. recytacji utworu satyrycznego),

MUZYCZNĄ

LITERACKĄ

PLASTYCZNĄ

Impreza odbędzie się  w dniu

23 listopada 2013 r. (sobota)

w Centrum Kultury i Promocji, ul. Rynek 5

w Jarosławiu o godz. 10.00.

I. TURNIEJ RECYTATORSKI

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania jednego utworu satyrycznego autora polskiego lub obcego. Czas trwania prezentacji do 10 minut. Wykonawcy oceniani będą w 3 kategoriach wiekowych:

- uczniów gimnazjów,

- uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

- dorosłych.

Kartę zgłoszenia należy przesłać do  dnia
6 listopada 2013r.

II PIOSENKA SATYRYCZNA

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania jednej piosenki satyrycznej autora polskiego lub obcego, dowolnego kompozytora. Czas trwania prezentacji do 10 minut. Kartę zgłoszenia należy przesłać do
6 listopada 2013r.

III. TURNIEJ LITERACKI

Uczestnicy nadsyłają dwa utwory satyryczne (forma i treść dowolna), dotychczas niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, do pięciu stron maszynopisu lub wydruku komputerowego w formacie A4 w czterech egzemplarzach.

Prace należy nadesłać opatrzone godłem wraz z metryczką zgłoszeniową w zaklejonej kopercie.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa

18 października 2013r.

IV. TURNIEJ PLASTYCZNY

Turniej przebiega w 4 kategoriach wiekowych:

kat I      -     uczniowie gimnazjum;

kat. II   -     uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;

kat. III  -     uczniowie (gimnazja i licea), studenci szkół i uczelni artystycznych

kat. IV -     dorośli.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prac lub pracy o charakterze satyrycznym wykonanej w dowolnej technice oraz w formacie – max. A3 (297×420 mm).

Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, adres, kategoria wiekowa, rok powstania, tytuł, technika wykonania. Należy je dostarczyć na własny koszt na adres organizatora, który nie odpowiada za ich zniszczenie w czasie przesyłki.

Termin nadsyłania prac do 22 października 2013 r.

Oceny i wyboru prac na wystawę pokonkursową dokona jury powołane przez organizatorów.

V. NAGRODY

Główną nagrodą Turnieju jest symbol „ZŁOTA SZPILA”.

Ponadto laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatora i sponsorów konkursu.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnikom Turnieju nie zapewniamy wyżywienia oraz zwrotu kosztów podróży.

2. Turniejowi towarzyszyć będą zajęcia metodyczne.

3. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac literackich oraz plastycznych zostaną powiadomieni i zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac.

5. Szczegółowych informacji udziela

Dział Organizacji Działalności Artystycznej,

tel. (016) 678 20 09

6. Prace i karty zgłoszenia proszę nadsyłać na adres:

Centrum Kulturalne

ul. Konarskiego 9

37-700 Przemyśl

e-mail: artystyczny@ck.przemysl.pl

www.ck.przemysl.pl

Metryczka SZPILA 2013

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.