Główna » Konkursy satyryczne 2021, WSZYSTKIE WPISY

XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS SATYRYCZNY „O STATUETKĘ STOLEMA”

Autor: admin dnia 31 Październik 2021 Brak komentarzy

Konkurs ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest zarówno dla literatów zrzeszonych, jak i nie zrzeszonych w związkach twórczych, a jego zakres obejmuje krótkie wypowiedzi literacko-satyryczne. Podsumowaniem Konkursu jest Gala Satyry, podczas której nagradza się laureatów, ale jest ona również uroczystą okazją do spotkania ludzi związanych z satyrą we wszelkiej postaci. Podczas Gali Satyry występują również rodzime teatry i kabarety, ponieważ jest to okazja do prezentacji lokalnych grup artystycznych.

Organizatorem Konkursu Satyrycznego “O Statuetkę Stolema” jest Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie. Konkursowi patronuje Rada Gminy Gniewino.

Przedmiotem Konkursu jest napisanie utworu o dowolnej tematyce w języku polskim, nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, a także nie publikowanego w sieci Internet, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4 i 5 niniejszego Regulaminu.

Uczestnik Konkursu może przysłać jedną pracę lub jeden zestaw utworów literacko-satyrycznych w dowolnych krótkich formach wypowiedzi: wiersze, opowiadania, humoreski, fraszki, skecze itp. oraz o dowolnej tematyce , w tym m.in. politycznej, obyczajowej, itp

Niezależnie od formy literackiej objętość całej pracy konkursowej nie powinna przekraczać 3 stron znormalizowanego wydruku formatu A4.

Prace w 4 egzemplarzach należy złożyć do dnia 5 listopada 2021 r. w Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki w Gniewinie, bądź przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie ul. Sportowa 1 84-250 GNIEWINO z dopiskiem: „Konkurs satyryczny”.

W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody.

Pula nagród do podziału wynosi 4 tys. zł brutto.

Regulamin XVI konkursu satyrycznego o statuetkę stolema

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.