Główna » Konkursy satyryczne 2016, WSZYSTKIE WPISY

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS SATYRYCZNY „O STATUETKĘ STOLEMA”

Autor: admin dnia 14 Wrzesień 2016 Brak komentarzy

Wójt Gminy oraz Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka
w Gniewinie ogłaszają:

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS SATYRYCZNY

„O STATUETKĘ STOLEMA”

Po raz 12-ty ogłoszony zostaje cieszący się sporym zainteresowaniem Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „O STATUETKĘ STOLEMA”. W organizowanym od 2005 r. konkursie dotychczas udział wzięło kilkuset satyryków nie tylko z Polski. Zdobywcami nagrody głównej – Statuetki Stolema – w kolejnych odsłonach konkursu byli tak znakomici twórcy jak: Grzegorz Żak ze Studnisk Dolnych (2005r.), Maciej Michalski ze Słupska (2006r.), Jerzy Kabziński z Piotrkowa Trybunalskiego (2007r.), Ryszard Wasilewski z Gdańska (2008 r.), Anna Nejman z Baltimore (2009r.), Marcin Cieszko z Kalisza (2010r.), Wojciech Wojnar z Wrocławia (2011 i 2015r.), Krzysztof Regus z Zielonej Góry (2012r.), Zygmunt Królak z Witolubia (2013r.) i Maciej Gardziejewski z Warszawy (2014r.).

Zapraszamy zatem do udziału w tegorocznym konkursie. Regulamin – poniżej.

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział Autorzy zrzeszeni w związkach twórczych jak i Autorzy niezrzeszeni.

2. Konkurs obejmuje dziedzinę twórczości literacko-satyrycznej w dowolnych krótkich formach wypowiedzi: wiersze, opowiadania, humoreski, fraszki, skecze itp. oraz o dowolnej tematyce: politycznej, obyczajowej itp.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora nigdzie dotąd nie publikowanych w formie pisemnej i nie nagradzanych utworów (zestawu utworów) satyrycznych w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego w objętości nie przekraczającej 3 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) w 4 egzemplarzach.

4. Jeden Autor może przysłać tylko jeden zestaw utworów.

5. Prace należy opatrzyć godłem. Do prac należy dołączyć opatrzoną tym samym godłem zaklejoną kopertę, w której należy umieścić dane identyfikujące Autora: godło oraz imię, nazwisko, dokładny adres, wiek, telefon kontaktowy, ew. adres poczty e-mail . Mile widziane informacje o dotychczasowych osiągnięciach twórczych oraz przesłane dodatkowo na adres organizatora nośniki elektroniczne prac pocztą zwykłą lub na adres e-mail gbp@gniewino.pl (wtedy tylko podpisane godłem).

6. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie, ul. Sportowa nr 1, 84-250 Gniewino, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Satyryczny”.

7. Oceny nadesłanych utworów dokona powołane przez organizatora jury. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas „Gali Satyry”, na przełomie listopada/grudnia 2016 r.

8. Nagrody. Organizator przewiduje trzy nagrody główne:

I. w wys. 1.000, – zł i statuetka „Stolema”, II – 700,- zł i III – 300,- zł,

- nagrodę specjalną za najbardziej „energetyczny” utwór konkursu,

- nagrodę dla młodego (poniżej 21 lat) „dobrze zapowiadającego” się twórcy oraz dla satyryka z powiatu wejherowskiego.

Przewidziane są też wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie możliwość innego rozdziału nagród.

9. Laureaci na wręczenie nagród przyjeżdżają na koszt organizatora (wg stawek PKP lub PKS). Organizator może zapewnić też nocleg.

10. Nagrody należy odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę podczas Gali Satyry. Nagrody nie będą wysyłane pocztą ani też przekazywane na konto laureatów.

11. Dodatkową nagrodą będzie wydanie drukiem (z zastrzeżeniem prawa nieodpłatnej publikacji) nagrodzonych i wyróżniających się utworów nadesłanych na konkurs. Autorzy pomieszczonych w publikacji tekstów otrzymają bezpłatnie wydany tomik.

Patronat medialny nad konkursem objął portal satyryczny “MIGIELICZ.PL”, magazyn i portal satyryczny „TWÓJ DOBRY HUMOR”, portal „TUBAWEJHEROWA” oraz „DZIENNIK BAŁTYCKI”.

Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć telefonicznie pod nr tel.(58) 670-63-38, tel. kom. 602-132-061 albo pod adresem poczty e-mail: gbp@gniewino.pl lub miodyn@wp.pl.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.