Główna » Konkursy satyryczne 2011, WSZYSTKIE WPISY

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS SATYRYCZNY „O STATUETKĘ STOLEMA”.

Autor: admin dnia 8 Wrzesień 2011 Brak komentarzy

Wójt Gminy i Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie ogłaszają
VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS SATYRYCZNY „O STATUETKĘ STOLEMA”.

Konkurs obejmuje dziedzinę twórczości literacko-satyrycznej w dowolnych krótkich formach wypowiedzi: wiersze, opowiadania, humoreski, fraszki, skecze itp. oraz
o dowolnej tematyce: politycznej, obyczajowej itp.

Teksty konkursowe należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie
do 31. 10. 2011 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas „Gali Satyry” najpóźniej w grudniu 2011 r.


REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział Autorzy zrzeszeni
w związkach twórczych jak i Autorzy niezrzeszeni.

2. Konkurs obejmuje dziedzinę twórczości literacko-satyrycznej w dowolnych krótkich formach wypowiedzi: wiersze, opowiadania, humoreski, fraszki, skecze itp. oraz o dowolnej tematyce: politycznej, obyczajowej itp.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora nigdzie dotąd nie publikowanych w formie pisemnej i nie nagradzanych utworów (zestawu utworów) satyrycznych w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego w objętości nie przekraczającej 3 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) w 4 egzemplarzach.

4. Jeden Autor może przysłać tylko jeden zestaw utworów.

5. Prace należy opatrzyć godłem. Do prac należy dołączyć opatrzoną tym samym godłem zaklejoną kopertę, w której należy umieścić dane identyfikujące Autora: godło oraz imię, nazwisko, dokładny adres, wiek, telefon kontaktowy, ew. adres poczty e-mail . Mile widziane informacje o dotychczasowych osiągnięciach twórczych oraz przesłane dodatkowo na adres organizatora nośniki elektroniczne pocztą zwykłą lub na adres e-mail gbp@gniewino.pl (wtedy tylko podpisane godłem).

6. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31. 10. 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Gminna Biblioteka Publiczna
w Gniewinie, ul. Sportowa nr 1, 84-250 Gniewino
, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Satyryczny”.

7. Oceny nadesłanych utworów dokona powołane przez organizatora jury
w składzie: Wioletta Majer, Tadeusz Buraczewski i Mirosław Odyniecki.
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas „Gali Satyry” najpóźniej w grudniu 2011 r.

8. Nagrody. Organizator przewiduje trzy nagrody główne:
I. w wys. 1.000, – zł i statuetka „Stolema”, II – 700,- zł i III – 300,- zł, nagrodę specjalną za najbardziej „energetyczny” utwór konkursu, nagrodę dla młodego (poniżej 21 lat) „dobrze zapowiadającego” się twórcy oraz dla satyryka z powiatu wejherowskiego. Przewidziane są też wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie możliwość innego rozdziału nagród.

9. Laureaci na wręczenie nagród przyjeżdżają na koszt organizatora
(wg stawek PKP lub PKS). Organizator może zapewnić też nocleg.

10. Nagrody należy odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę. Nagrody nie będą wysyłane pocztą ani też przekazywane na konto laureatów.

11. Dodatkową nagrodą będzie wydanie drukiem (z zastrzeżeniem prawa nieodpłatnej publikacji) nagrodzonych i wyróżniających się utworów nadesłanych na konkurs. Autorzy pomieszczonych w publikacji tekstów otrzymają bezpłatnie wydany tomik.

Patronat medialny nad konkursem objął magazyn i portal satyryczny „TWÓJ DOBRY HUMOR” oraz tygodnik „PANORAMA POWIATU WEJHEROWSKIEGO”.

Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć telefonicznie pod nr tel.
(58) 670-69-38, tel. kom. 602-13-20-61 albo pod adresem poczty e-mail: gbp@gniewino.pl lub wacek47@interia.eu

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.