Główna » Konkursy satyryczne 2014, WSZYSTKIE WPISY

Ogólnopolski Konkurs na krótką formę poetycką (i nie tylko) związaną z miejscowością Spała, pod tytułem „Spała”

Autor: admin dnia 3 Wrzesień 2014 Jeden komentarz

Komitet Organizacyjny „ Hubertusa Spalskiego ” i Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim ogłaszają Ogólnopolski Konkurs na krótką formę poetycką (i nie tylko) związaną z miejscowością Spała, pod tytułem „Spała”.

Konkurs obejmowałby krótki wiersz, fraszkę, limeryk oraz aforyzm, maksymę czy sentencję (inne formy również dopuszczalne), w którym nazwa „Spała” splatałaby się z np. z: tradycją, turystyką, zdrowiem, aktywnym wypoczynkiem, sportem, kajakami, doliną rzeki Pilicy, lasami spalskimi (nadpilicznymi), krajobrazem, magicznym miejscem, żeliwnym żubrem, carami, prezydentami, zwierzętami leśnymi, Centralnym Ośrodkiem Sportu, FWP (Fundusz Wczasów Pracowniczych), Ziemią Inowłodzką, Ziemią Tomaszowską, Ziemią Łódzką itd., itd., itd., … . Inicjowany konkurs związany jest z:

1. mendlem (15 sztuk) Hubertusów Spalskich,
2. tuzinem (12 sztuk) Dożynek Prezydenckich w Spale (w III RP),
3. kopą lat  (60) Andrzeja Poniedzielskiego,
4. dziewięcioma dekadami (90 lat) istnienia Lasów Państwowych,
5. jedną dekadą (10 lat) Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale
oraz
6. 5. wiekami  + 3 lata (503 lata) Spały
7. 0.4 wieku    + 3 lata (43 lata) Artura Andrusa.

Regulamin konkursu 1. Nazwa konkursu „Spała”
2. Organizator: Komitet Organizacyjny „Hubertusa Spalskiego” oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Prez. I. Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
3. Patronat Starosty Tomaszowskiego Piotra Kagankiewicza,
4. Patronat medialny: Tomaszowski Informator Tygodniowy, Dziennik Łódzki, Radio „FAMA”, Telewizja Lokalna – „Amazing”,
5. Celem konkursu jest spopularyzowanie miejscowości Spała i jej okolicy w formie żartobliwej, poważnej, lirycznej, patriotycznej, obyczajowej, filozoficzno – refleksyjnej i każdej innej,
6. Uczestnik Konkursu powinien mieć ukończone w dniu 19 października 2014 roku (dzień ogłoszenia wyników konkursu) 18 lat.
7. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie wymienionych na wstępie krótkich form poetyckich (i nie tylko) do 10 sztuk w 4 egzemplarzach na wydruku komputerowym. Nie mogą one być wcześniej nagradzane i publikowane. Każdy zestaw powinien być opatrzony godłem (pseudonimem). Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę (na niej godło /pseudonim/), w której będą znajdować się następujące informacje i oświadczenia: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Nadesłane prace muszą być samodzielne. Osoba przywłaszczająca sobie cudzy utwór lub jego fragment i podająca go, jako własny, będzie mogła być pociągnięta do odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz.83 – art. 115).
8. Termin nadsyłania prac: 10 października 2014 roku, decyduje data stempla pocztowego,
9. Prace należy nadsyłać na adres:  Miejska Biblioteka Publiczna , ul. Prez. I. Mościckiego 6 , 97-200 Tomaszów Mazowiecki z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Spała”,
10. Jury Konkursu w składzie: Przewodniczący Artur Andrus, Wiceprzewodniczący Andrzej Poniedzielski, członkowie: Ewa Adamska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim, Jacek Kowalewski – członek Stowarzyszenia Dolina Pilicy  i Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale oraz inne osoby wytypowane przez Organizatorów. Decyzje Jury są ostateczne.
11. Nagrody:  I – 1500 zł, II – 1000 zł, III – 500 zŁ. Organizatorzy przewidują również nagrody dla osób wyróżnionych w postaci weekendowego pobytu dla dwóch osób w jednym z hoteli w Spale oraz takiego samego pobytu w jednym z ośrodków FWP na terenie Polski oraz inne nagrody rzeczowe i materiały promocyjne.
12. Laureaci i osoby wyróżnione zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w dniu finału Konkursu. Wszystkie osoby nagrodzone i wyróżnione będą powiadomione e-mailem lub telefonicznie. Nagrody i wyróżnienia nie będą wysyłane pocztą i zostają w dyspozycji Organizatorów Konkursu.
13. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży laureatom i osobom wyróżnionym.
14. Dla laureatów i osób wyróżnionych zamieszkałych powyżej 300 km od Spały istnieje możliwość nieodpłatnego noclegu na terenie Spały lub okolicy, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorami.
15. Przekazanie/przesłanie pracy konkursowej Organizatorowi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
- postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu,
- przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby Organizatora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania,
- publikację prac, części prac, w Internecie, prasie, użycie ich dla celów promocji i reklamy oraz wykorzystanie na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia poza przyznanymi nagrodami.
16. W sprawach spornych, nieujętych w regulaminie, decyzję podejmują Organizatorzy,
17. Finał Konkursu: 19 października 2014 roku o godz. 11.30. Scena na Łąkach Brzustowskich pod Spałą – drugi dzień 15. Hubertusa Spalskiego. Wręczenia nagród dokona Artur Andrus i Andrzej Poniedzielski oraz inne osoby z jury.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Jedna odpowiedź do wpisu “Ogólnopolski Konkurs na krótką formę poetycką (i nie tylko) związaną z miejscowością Spała, pod tytułem „Spała””

  1. Tadeusz mówi:

    Za dużo wymagań… na mój gust!