Główna » Julian Tuwim, Konkursy satyryczne 2013, WSZYSTKIE WPISY

Konkurs na teledysk „Rok Tuwima”

Autor: admin dnia 28 Czerwiec 2013 Brak komentarzy

Dom Literatury w Łodzi ogłasza konkurs na teledysk „Rok Tuwima”.

Na konkurs można przesyłać autorskie prace wideo – teledyski oparte w sposób bezpośredni lub pośredni na twórczości Juliana Tuwima.  Prezentujące twórczość Tuwima w sposób tradycyjny, jak i eksperymentalny.

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego)

na adres: Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17, 90–056 Łódź, lub składać osobiście w sekretariacie Domu Literatury.

Pula nagród wyniesie 5000 zł i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją jury.

Na podstawie werdyktu Jury wyłonione zostaną najlepsze prace, które wezmą udział w pokonkursowej prezentacji.

Konkurs na teledysk „Rok Tuwima”

Regulamin

1. Celem konkursu jest promocja twórczości Juliana Tuwima w związku z obchodami Roku Tuwima 2013.

2. Organizatorem konkursu jest Dom Literatury w Łodzi (ul. Roosevelta 17, 90–056 Łódź).

3. Na konkurs można przesyłać autorskie prace wideo – teledyski oparte w sposób bezpośredni lub pośredni na twórczości Juliana Tuwima, prezentujące twórczość Tuwima w sposób tradycyjny, jak i eksperymentalny.

4. Konkurs jest otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy.

5. Prace mogą nadsyłać zarówno autorzy indywidualni, jak i zespoły autorów. Prace mogą być wykonane dowolną techniką wideo. Dopuszczeniem do udziału w konkursie zajmuje się jury. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie dwa teledyski. Przyjmowane będą projekty w tradycyjnych formatach wideo (w tym m.in. avi, mov, mp4), nagrane wyłącznie na płytach DVD lub CD.

6. Prace nie mogą propagować treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami współżycia społecznego. Prace niespełniające tego punktu regulaminu oraz naruszające prawa autorskie osób trzecich zostaną odrzucone.

7. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17, 90–056 Łódź lub składać osobiście w sekretariacie Domu Literatury, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00–18.00. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Konkurs na teledysk – Rok Tuwima”. Koszty wysyłki pracy ponosi autor.

8. Do prac należy dołączyć – w osobnej, zamkniętej kopercie – czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia. Płyta oraz koperta powinny być opatrzone godłem (czyli oryginalnym sloganem tekstowym).

9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac konkursowych we własnych wydawnictwach, projektach i na stronach internetowych w kontekście obchodów Roku Tuwima 2013, także w przyszłych latach, bez dodatkowego wynagrodzenia.

10.  Prace oceniać będzie specjalnie w tym celu powołane Jury, które przyzna nagrody indywidualne dla twórców projektów. Pula nagród wyniesie 5000 zł i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją jury.

11.  Na podstawie werdyktu Jury wyłonione zostaną najlepsze prace, które wezmą udział w pokonkursowej prezentacji.

12.  W razie pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z Marcinem Bałczewskim – tel. 42 636 68 38, e-mail: kontakt@rok-tuwima.pl.

13.  Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Karta zgłoszeniowa Konkurs na teledysk

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.