Główna » Konkurs na Aforyzm i Fraszkę "SATYRBIA" w Białymstoku, Konkursy satyryczne 2017, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS NA AFORYZM I FRASZKĘ IMIENIA EUGENIUSZA SZULBORSKIEGO “SATYRBIA 2017″

Autor: admin dnia 26 Styczeń 2017 Brak komentarzy

Regulamin Konkursu na Aforyzm i Fraszkę
im. Eugeniusza Szulborskiego „Satyrbia 2017”

Organizatorzy: Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku, Zarząd Okręgu Podlaskiego ZNP.

Zasady uczestnictwa:

  1. Konkurs ma charakter otwarty.
  2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu do 30 utworów niepublikowanych w żadnej formie w trzech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego. Mogą to być wyłącznie fraszki, wyłącznie aforyzmy, ewentualnie aforyzmy i fraszki. Należy je wysłać na adres: Nauczycielski Klub Literacki przy Zarządzie Okręgu Podlaskiego ZNP, ul. Dobra 12, 15-034 Białystok, z dopiskiem na kopercie: „Satyrbia 2017”.
  3. Tematyka utworów dowolna.
  4. Prace należy opatrzyć godłem, a w zaklejonej kopercie podać godło, imię i nazwisko, adres, telefon i zawód.

Terminy: nadsyłanie utworów do 15 marca 2017 r., ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Nauczycielskich Spotkań Literackich 27-28 maja 2017 r. w Białymstoku.

Nagrody: dyplomy, nagrody rzeczowe

Ustalenia dodatkowe: Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo druku bez wypłacania honorariów autorskich. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości. Osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr. 133/97 poz. 883. Nadesłanie wierszy na Konkurs oznacza , iż uczestnik jest autorem nadesłanych tekstów i nie narusza praw osób trzecich.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.