Główna » Konkursy satyryczne 2011, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS LITERACKI IM. EUGENIUSZA BUCZAKA „ISTOTA CZŁOWIEKA”

Autor: admin dnia 22 Sierpień 2011 Brak komentarzy

Informujemy , że KONKURS LITERACKI IM. EUGENIUSZA BUCZAKA „ISTOTA CZŁOWIEKA” organizowany przez Krajowe Bractwo Literackie
w Koszalinie odbędzie się już po raz szesnasty.

W tym roku organizatorzy postanowili kontynuować organizowanie konkursu o określonej już tradycji, zawężając jednocześnie jego zasięg do powiatu, gminy i miasta KOSZALIN, by tym samym dać szansę lokalnym twórcom-amatorom w każdym wieku na ujawnienie ich talentu.

Konkurs rozgrywany będzie w 3 kategoriach wiekowych

 • dzieci (do lat 12)
 • młodzież (13-18 lat)
 • dorośli

oraz w 2 kategoriach gatunkowych :

 • poezja
 • proza

Prace konkursowe będzie można nadsyłać do 10 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II dekadzie października 2011 r.

REGULAMIN XVI KONKURSU LITERACKIEGO IM. EUGENIUSZA BUCZAKA
„ISTOTA CZŁOWIEKA”

1. Celem konkursu jest zainspirowanie lokalnych literatów-amatorów: dzieci, młodzieży i dorosłych do twórczych poszukiwań artystycznych oraz popularyzowanie amatorskiej twórczości literackiej – głównie w środowisku lokalnym Koszalina i powiatu.
2. Konkurs rozgrywany będzie w 3 kategoriach wiekowych

 • dzieci (do lat 12)
 • młodzież (13-18 lat)
 • dorośli

oraz w 2 kategoriach gatunkowych :

 • poezja
 • proza

3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie prac literackich, które nie były dotąd publikowane w wydawnictwach książkowych i nagradzane na innych konkursach.
4. Utwory trzeba przesłać do 10 września 2011 r.
(decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Klub SM “Nasz Dom”
Zwycięstwa 148
75-613 Koszalin

z dopiskiem na kopercie „Konkurs literacki ISTOTA CZŁOWIEKA”
5. Należy je nadesłać w 3 egzemplarzach w formie wydruku komputerowego, maszynopisu lub bardzo czytelnego rękopisu:

 • w kategorii poezji – zestaw 3-5 utworów
 • w kategorii prozy – do 5 stron znormalizowanego maszynopisu
  (czcionka TimesNewRoman 12, pojedynczy odstęp między wierszami).

6. Jeden autor nie może wysłać na konkurs więcej niż jeden zestaw w danej kategorii.
7. Prace konkursowe muszą być obowiązkowo oznaczone kategorią wiekową: „dzieci”, „młodzież” lub „dorośli” oraz słownym godłem (pseudonimem literackim). Takim samym opisem należy opatrzyć dołączoną do prac kopertę, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, wiek, inne informacje).
8. Oceny utworów nadesłanych na konkurs dokona jury, przyznając nagrody i wyróżnienia w podstawowych kategoriach z możliwością przyznania wyróżnień specjalnych.
9. O wynikach konkursu autorów nagrodzonych i wyróżnionych powiadomimy listownie.
10. Rozdanie nagród nastąpi w czasie biesiady literackiej, która odbędzie się
w II połowie października 2011 roku.
11. Nagrody należy odebrać osobiście.
12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac i zastrzegają prawo do nieodpłatnych publikacji prac nagrodzonych w różnych środkach masowego przekazu.


Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.