Główna » Konkursy satyryczne 2023, WSZYSTKIE WPISY

Konkurs „Seniorze! Nie daj się oszukać”

Autor: admin dnia 7 Styczeń 2023 Brak komentarzy

Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Węgrowie organizują konkurs “Seniorze nie daj się oszukać!” Zadaniem Uczestników jest napisanie fraszki, rymowanki, hasła humorystycznego dotyczącego bezpieczeństwa seniorów, w głównej mierze oszustw metodą “na wnuczka”.

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu węgrowskiego.

Prace należy składać do 19 stycznia 20223 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgrowie.

Regulamin konkursu „Seniorze! Nie daj się oszukać”

 1. 1. Podstawowe pojęcia występujące w regulaminie:

1.1 Organizator – Miejska Biblioteka Publiczna im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie, Komenda Powiatowa Policji W Węgrowie.

1.2 Uczestnik – każda osoba w wieku od szkoły podstawowej wzwyż, która zgłosi chęć udziału w konkursie poprzez złożenie pracy. Prace będą podzielone na dwie kategorie wiekowe:

grupa I – dzieci i młodzież w wieku szkolnym,

grupa II – dorośli.

1.3 Regulamin – dokument określający zasady zgłaszania się i realizacji konkursu Seniorze! Nie daj się oszukać”.

1.4 Konkurs – konkurs Seniorze! Nie daj się oszukać”.

 1. 2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie oraz
  Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie.
 2. 3. Konkurs został zorganizowany, aby uświadomić społeczeństwu potrzebę bezpieczeństwa seniorów, zwrócić uwagę na działalność przestępczą metody „na wnuczka”.
 3. 4. Konkurs rozpocznie się 5 stycznia 2023 r., a zakończy 21 stycznia 2023 r.
 4. 5. Celem konkursu jest: poszerzanie świadomości wśród mieszkańców Węgrowa o bezpieczeństwie seniorów                w życiu codziennym, a szczególnie o metodzie „na wnuczka”, popularyzacja czytelnictwa, promocja działalności biblioteki oraz policji, rozwijanie wyobraźni i wspieranie twórczości młodzieży i dorosłych oraz zaangażowanie ich w życie biblioteki.
 5. 6. W konkursie może wziąć udział każda osoba od szkoły podstawowej wzwyż (bez limitu wieku).
 6. 7. Zadaniem uczestników jest napisanie fraszki, rymowanki, hasła humorystycznego dotyczącego bezpieczeństwa seniorów, w głównej mierze kradzieży metodą „na wnuczka”.
 7. 8. Uczestnik konkursu może złożyć dowolną liczbę prac.
 8. 9. Prace należy składać do 19 stycznia 2023 r. w siedzibie Biblioteki (Węgrów, ul. Rynek Mariacki 11).

10. Prace muszą być podpisane: imię i nazwisko autora, data urodzenia, numer telefonu do kontaktu.

11. Oceny prac dokona 3-osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgrowie oraz Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie.

12. Ocenie podlegać będą: walory humorystyczne dzieła, wkład pracy, odniesienie do wybranego tematu. Komisja Konkursowa może przyznać od 0 do 5 punktów. Ocena ostateczna jest wyliczoną średnią arytmetyczną ocen punktowych przyznanych przez poszczególnych Członków Komisji. W przypadku równej ilości punków decyduje głos Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego.

13. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla laureatów.

14. Udział w konkursie odbywającym się od 5 stycznia 2023 r. do 21 stycznia 2023 r. w Bibliotece Miejskiej w Węgrowie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika (jego opiekuna prawnego) na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją konkursu, ogłoszeniem wyników oraz promocją działania.

15. W ramach konkursu gromadzone są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, wizerunek.

16. Uczestnik konkursu (jego opiekun prawny) wyraża zgodę na publikację wizerunku uczestnika w celach promocyjnych na stronach internetowych organizatora, jego portalach społecznościowych oraz lokalnej prasie oraz na portalach i w czasopismach specjalistycznych w formie zdjęć, filmów.

17. Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.). Wizerunek uczestników konkursu jest chroniony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).

18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu.

19. Decyzja podjęta przez organizatora konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Zostaw odpowiedź:

XHTML: Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


sześć × 5 =